Organizers & Committees

Wei Huang

CAS Academician, NWPU

Ze Zhang

CAS Academician, ZJU

Huiming Cheng

CAS Academician, TBSI

Wanlin Guo

CAS Academician, NAUU

Ming Liu

CAS Academician, CAS-IME

   
   

Rod Ruoff

UNIST

Lars Montelius

INL

James Morris

IEEE-NTC President

 

Litao Sun

SEU

Tianhong Cui

UMN

Xinran Wang

NJU

Ning Gu

SEU

Haixia Zhang

PKU

Peng Zhou

Fudan

Li Tao

SEU, China

Xiaogan Liang

U Mich, USA

Walter Hu
UT Dallas, USA
Cinzia Casiraghi
U Manchester, UK